!!! Při nákupu nad 2.500,-Kč hradíme poštovné my! Platí pouze pro Českou Republiku !!!
Jak postupovat při reklamaci ?

V případě, že je Vám dodán poškozený balík, doporučujeme ho nepřevzít. Pokud zjistíte až po zaplacení a rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje reklamační oddělení přepravce a to co nejdříve.

Zakoupili jste zboží, které po nějaké době v záruční době přestalo fungovat, nepracuje správně nebo se na něm projevila vada? Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace).

Pro rychlé vyřízení reklamace nejprve nahlaste závadu buď telefonicky: +420 775 580 350 nebo e-mailem: obchod@rzbozi.cz. Následně zboží k reklamaci po domluvě předejte buď osobně nebo zašlete na adresu: Jan Blažek, S.K.Neumanna 1199, 562 01, Ústí nad Orlicí. Nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu s popisem závady.

Upozornění: Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

V případě, že zasíláte zboží k oprávněné reklamaci na vlastní náklady, je možné požadovat slevu při dalším nákupu nebo Vám můžeme zaslat peníze na Váš účet (platí pro doložené nutné náklady na dopravu). V takovém případě je třeba výši dopravného doložit dokladem o zaplacení (např. podacím lístkem).

Odstoupení od smlouvy v zákonné době 14 dnů dle zákona č. 89/2012 Sb.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy je nutné postupovat dle uvedených podmínek. Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) na adresu obchod@rzbozi.cz s textem:

 Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne: (datum vystavení dokladu) číslo dokladu: (číslo dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží. (Pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu.)

Poté doručte zboží na adresu: Jan Blažek, S.K.Neumanna 1199, 562 01, Ústí nad Orlicí.nejpozději do 14 dnů, počítáno od prvního dne následujícího po převzetí zboží.  Zboží, které chcete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, v žádném případě nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato), doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.